Lærerstreiken kan koste 200 millioner i måneden

Lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet må punge ut med 200 millioner kroner i måneden for å finansiere streikende lærere.

Politikk

– Utdanningsforbundet har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik får utbetalt streikebidrag. Streikebidrag er skattefritt og skal i prinsippet dekke medlemmenes nettolønn, sier pressesjef Nina Hultin i Utdanningsforbundet til Dagens Næringsliv.Lærerne tjener nær 500.000 kroner i året i gjennomsnitt. Med en skatteprosent på 33 prosent sitter de igjen med rundt 330.000 kroner i året. Lærerne har dermed 28.000 kroner til disposisjon per måned. Det er dette beløpet som Utdanningsforbundets streikekasse skal dekke.Når 7.200 lærere i neste uke er i streik, vil det dermed koste lærerorganisasjonen nær 200 millioner kroner i måneden. En ytterligere opptrapping av streiken vil øke beløpet tilsvarende.Utdanningsforbundets egenkapital utgjør mer enn 1 milliard kroner, men mye er bundet i blant annet kontoreiendom og kurssted. Streikekassen utgjorde ved nyttår 733 millioner kroner.Samtidig tjener arbeidsgivermotparten KS på streiken. Når lærerne ikke mottar lønn, har heller ikke KS utgifter. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv