LOs andel vannes ut fra 12 til 0,5 prosent

Eierskapet i Sparebank 1 Markets forsvinner nesten helt etter den siste tids emisjoner.

Tor-Arne Solbakken - Foto: Scanpix
Politikk

Sparebank 1 Markets i Oslo har tapt penger siden overtakelsen i 2009. Etter tap på over 600 millioner kroner på drøye fire år fikk parebank 1 SR-Bank i Stavanger nok og trakk seg ut.I et drøyt halvår har eierne diskutert om det er vilje til å drive meglerhuset videre og kun Sparebank 1 SMN i Trondheim ser seg tjent med å være hovedeier.Nå må Sparebank 1 SMN inn med 65 millioner kroner til, er nylig innskytelse av 50 millioner, og eierne er enige om å skyte inn penger etter dagens eierandel, skriver DN.Sparebank 1 Nord-Norge bidrar samtidig med drøye 30 millioner kroner i to emisjoner, for deretter å la seg vanne ut uten å få betalt for det.Flyttes til TrondheimKonsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN har krevd å få overta minst to tredeler av meglerhuset i Oslo. I tillegg blir handelen i renter og valuta flyttet sammen med egen virksomhet i Søndre gate i Trondheim.– For oss har det vært svært viktig at alle eierne skyter inn penger. Dessuten tror vi det er viktig å ha én stor eier som tar ansvar og kan få til en fornuftig integrering med banken, sier Haugan til DN.LO nesten helt ute LO, som i fjor brukte 18 millioner kroner på å kjøpe seg opp til en eierandel på 12 prosent, avslo å bidra med mer kapital til meglerhuset i mai. 48 millioner kroner i potten fikk være nok. Hadde LO ønsket å opprettholde sin eierandel i de to emisjonene i år måtte den ha hostet opp nesten 14 millioner kroner til. Men etter at neste emisjon er gjennomført vil Landsorganisasjonen være nesten usynlig på aksjonæroversikten.LO vil helt ut, skriver DN, men LO nestleder Tor-Arne Solbakken sier til Hegnar.no at de ikke kommer til å gjøre noe aktivt for å få solgt aksjene. Han sier at de heller ikke har gjort noen vurderinger på hvor mye aksjeposten kan være verdt.- Er dere er komfortable med en eierandel på 0,5 prosent?- Hadde vi ikke vært det så hadde vi vært med på de to emisjonene, sier han.