I fjor reiste mer enn 23 millioner passasjerer via OSL. Utbyggingen skal gi en kapasitet på 28 millioner passasjerer når alt står ferdig våren 2017.Da prosjektet ble planlagt i 2008, var kostnadene beregnet til seks milliarder kroner. I fjor sommer ble det klart at det siste anslaget på 12 milliarder kroner ikke holdt. I dag har flyplassjef Nic. Nilsen beregninger som viser at regningen blir på litt over 14 milliarder kroner.Nilsen vil ikke kalle det en sprekk, skriver Dagens Næringsliv.– Tidligere har vi operert med prognoser. Det er først nå vi har full oversikt. Nå har vi signert alle byggekontaktene. Da er jeg så sikker som jeg kan bli, sier Nilsen.Siden oppstarten i 1998 har OSL doblet inntektene per passasjer fra kafeer, butikker og avgiftsfrie varer. I dag legger hver passasjer i snitt igjen over 120 kroner på flyplassen. Mer skal det bli.– Jeg tror denne summen nesten kan dobles, sier Nic. Nilsen.61 prosent av inntektene til OSL kommer fra taxfree-salg, parkering og kafeer.Det kommersielle arealet på Gardermoen blir doblet fra 8.000 til 16.000 kvadratmeter etter utbyggingen. (©NTB)