- Nå har vi mer å gi

Sparebank 1-konsernet venter økt utlån til bedrifter fremover.

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Finansavisen
Politikk

– I 24 måneder har vi hatt nullvekst innen utlån til bedriftene, og det har vært helt i tråd med våre planer. Nå er vi trygg på at vi skal nå de nye kapitalkravene i 2016. Da har vi ikke lenger brems på, sier Finn Haugan, konsernsjef i Sparebank 1 SMN i Trondheim, til DN. Etter at bankene har vært svært forsiktig med å låne ut til bedriftene, er det nå forandring på gang. – Det er fordi bankene ligger godt an i forhold til å innfri nye kapitalkrav, sier konsernsjef Arne Austreid i Sparebank 1 SR-Bank til DN.Sparebankene følger dermed DNB-sjef Rune Bjerke som varslet økt etterspørsel fra små og mellomstore bedrifter for én måned siden.Statistisk sentralbyrå følger kredittveksten månedlig og det har det vært en jevn nedgang i etterspørselen hos bedrifter frem til i sommer. Bankene anslår at vendepunktet vil komme til høsten.