I et intervju medsier hun at hun gjerne skulle hatt med seg norske soldater da hun flyttet til Sør-Sudan i 2011. Det unge landet herjes i dag av interne stridigheter.– Jeg er skuffet over at Norge ikke bidro militært til styrken i Sør-Sudan, sier Hilde Frafjord Johnson.– Sør-Sudan var jo på mange måter Norges hjertebarn, og ingen FN-operasjoner ville det vært mer naturlig for oss å bidra til, sier hun.Rundt 9.000 soldater fra en rekke land var med i styrken da hun forlot den sørsudanske hovedstaden Juba etter at perioden som sjef var over. Men blant soldatene i felt var det bare fotsoldater fra utviklingsland. Vesten valgte heller å bidra med penger og noen få politifolk og stabsoffiserer.– Det var mye vi manglet. Styrken hadde ikke skikkelige patruljebåter til å seile på elven, og vi hadde ikke helikoptre som kunne brukes til å evakuere sårede nattetid. Vi kunne ikke ha hindret den interne konflikten fra å bryte ut, men med bedre utstyr og flere soldater kunne vi gjort mer for å beskytte sivile, sier hun. (©NTB)