- Nytt verktøy kan forbedre lakseindustrien

Philips ønsker at industrien skal ta i bruk spesifikk LED belysning som vil gi mer økonomisk og bærekraftig lakseoppdrett.

Philips
Politikk

- Lys er vanlig å bruke i produksjon av laks, men Philips har utviklet lyssystemer som er tilpasset laksens biologi og behov, for å gi tilleggseffekter til dagens bruk av lys. Det er kjent at mye og riktig type lys kan gi bedre vekst, men utfordringen har vært å gjøre det mulig i kommersiell skala.Det sier Ole Fretheim, utviklingsleder i Philips Norge, til Hegnar.no, og fortsetter:- Med avansert lysteknologi er belysningen veldig forskjellig fra det som brukes i dag, bl.a. med tanke på styrke, fargespekter, distribusjon og dimming.Kort fortalt kan forbedringer på dette området bety reduserte produksjonskostnader og økt verdi per merd. Det finnes også veldig lovende resultater med bruk av lys for å få laksen dypere i merd og dermed redusere påslag av lakselus.Gammelbruk, forbedret teknologiLakseoppdrettere har siden 90-tallet brukt belysning i merd fra vinter til tidlig sommer for å utsette kjønnsmodning og med det mengden fisk som blir kastet.Den atlantiske laksen er svært følsom for lys og nye forsøk på kommersielt nivå viser hvordan riktig bruk av lys forbedrer laksens vekst og velferd samtidig som ytterligere reduksjon i kjønnsmodning.I dette arbeidet ønsker Philips å være lengst fremme og samarbeider med universitetet i Bergen for å se på lys og biologiske prosesser hos laks.- Sammenlignet med vanlig type lys sørger løsningen fra Philips å minimere andel kjønnsmodning, men enda viktigere å kutte ned på produksjonstiden i sjøfasen gjennom bedre vekst. Dette bidrar til å redusere kostnadene og risiko for oppdretter, sier Fretheim til Hegnar.no.Gode reaksjonerPhilips, har samarbeidet med Lerøy Seafood og har blant annet gjennomført storskala forsøk  på Gildeskål forskningsstasjon.Her benyttet de den nyutviklede LED-belysningen fra Philips og resultatene vært svært lovende samtidig som de har generert økt bevissthet og interesse fra bransjen.- Vi har brukt lys om vinteren og hittil tatt for gitt at andel kjønnsmoden fisk er uunngåelig bakgrunnsstøy, men løsningen fra Philips klarte så godt som å eliminere all kjønnsmodning. Med gode laksepriser er investeringen nedbetalt på veldig kort tid, nevner F&U-ansvarlig i forskningsrapporten.

Nyheter
Næringsliv