Foreningen Norsk pendlerallianse etableres til høsten, skriver.– Det skal bli en maktfaktor i forhold til NSB, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og Forbrukerrådet, forteller leder Jan Riddervold i Mjøsen Pendlerforening.– De lokale foreningene skal bestå. Alliansen skal gi mer slagkraft, fortsetter Riddervold. (©NTB)