Regjeringen gir laksebransjen hjelp

Regjeringen gjør det lettere for fiskeeksportører å få garantier for eksport til Ukraina. Det skjer som en følge av Russlands boikott.

Foto: Scanpix
Politikk

Tiltaket er ett av flere som ble kjent etter et møte mellom bransjen og fiskeriminister Elisabeth Aspaker torsdag.– Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier Aspaker.Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom sin u-landsordning. Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.I tillegg kommer økte midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet. Det er også tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.Samtidig er forhandlingene ferdige om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina, understreker departementet.Dessuten kontakter Norge Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle eksportavgiften på 2 danske kroner per kilo sild og makrell som tas til land i Norge. (©NTB)