Solberg: - Lang tid før tvungen lønnsnemnd

Lærerstreiken kan bli svært langvarig hvis partene selv ikke kommer til enighet. Statsministeren kan ikke bare gripe inn med tvungen lønnsnemnd etter eget forgodtbefinnende.

Foto: Scanpix
Politikk

Lærerstreiken kan bli svært langvarig hvis partene selv ikke kommer til enighet. Statsministeren kan ikke bare gripe inn med tvungen lønnsnemnd etter eget forgodtbefinnende.Statsminister Erna Solberg (H) påpeker at det er strenge, internasjonalt regulerte krav som må være innfridd for at regjeringen skal kunne gripe inn med tvungen lønnsnemnd mot streiken i skoleverket. I praksis er det først når en streik truer liv og helse, eller når andre tilsvarende, tungtveiende samfunnshensyn tilsier det, at hun kan stanse streiken med tvang.– Det betyr at det i skolesektoren kan ta lang tid. Derfor håper jeg at ingen av partene spekulerer i at det skal skje, og at de tar det ansvaret de har for å sørge for å finne en løsning, sier Solberg i Politisk kvarter på NRK.Utdanningsforbundet, og de tre andre forbundene som har avvist tilbudet til KS om tariffoppgjør, avbrøt sent torsdag kveld den gjenopptatte meklingen med KS. Dermed fortsetter streiken, og de varslede opptrappingene blir gjennomført som planlagt.Fagforeningen framholder at KS «ikke har forstått alvoret i situasjonen» og fastslår at det etter de siste dagenes runder ikke er grunnlag for videre forhandlinger med KS.Løsning over helgen?KS-leder Gunn Marit Helgesen sier fredag at arbeidsgiverorganisasjonen jobber for å få en løsning på lærerkonflikten før mandag.– Vi er innstilt på å finne løsninger, sier Helgesen, som fredag formiddag i Arendal.På spørsmål om hvorvidt det skjer noe før skolestart mandag, svarer hun at det er et visst håp om det.– Det håper vi på, vi jobber med det for øyet, sier hun før innledningen til debatten om sammenslåinger i Kommune-Norge. (©NTB)