Strid om avspasering etter terrorsituasjonen

Politidirektoratet har innskrenket muligheten til avspasering, ifølge Politiforum.

politimann, patrulje
Politikk

Ferien ble avbrutt for nær tusen politifolk som ble innkalt i forbindelse med terrorsituasjonen i sommer.Ifølge Politiforum fikk de beskjed om at spørsmål knyttet til godtgjørelser, dekning av ekstrautgifter, tap av ferie og behov for hvile og avspasering ville bli besvart i ettertid.4. august mottok politidistriktene et brev fra Politidirektoratet (POD) med det Politiets Fellesforbund mener er en tolkning av arbeidsmiljøloven som ikke samsvarer med forskriftene.«Der arbeidsgiver gir annet passende vern av god kvalitet, er det ikke krav til å gi kompenserende hvile. Reglene i paragraf 7 om ny fridag vil derfor ikke komme til anvendelse i slike tilfeller», heter det blant annet i brevet.Sekretær Per Erik Ommundsen i Oslo Politiforening er uenig med direktoratet.– Jeg er uenig med POD i at annet passende vern kan kompensere for annen passende hvile. Passende vern handler om at folk ikke kan gå 24 timer i døgnet over en uke med våpen i hånd, mener han.Ifølge Ommundsen er organisasjonen innstilt på å få til en fleksibel ordning, slik at avspaseringen kan tas utover høsten. Mannskapene som rykket ut har allerede fått overtid og tillegg for det de har jobbet, likevel mener han at de i tillegg har krav på avspasering.Fellesforbundet har sendt et brev til POD der de hevder at direktoratet innskrenker fortolkningen av regelverket og at dette begrenser vernereglene. (©NTB)

Nyheter
Politikk