Til høsten vil Helse Nord vurdere en ordning der sykehusene i Nord-Norge bytter på å stenge om somrene. Ordningen kan tre i kraft allerede neste sommer, meldtetidligere i sommer.Direktør Lars Vorland i Helse Nord begrunner forslaget med mangel på spesialister. Han mener ordningen bør innføres dersom det er den eneste måten å kombinere ferieavvikling og et godt helsetilbud.Audun Lysbakken (SV) reagerer på forslaget, og har spurt helseminister Bent Høie (H) hva han vil gjøre for å stanse sommerstengte sykehus. Høie ønsker imidlertid en utredning av ordningen velkommen, skriver .– Helse Nord gjør med dette utredningsarbeidet noe de har ansvar for og må gjøre: De utreder og vil så beslutte hvilke tiltak de må iverksette for å dekke personellbehovet i regionen, skriver Høie i sitt til Lysbakken. (©NTB)