Personlig næringsdrivende og aksjeselskaper hadde frist til 31. mai med å levere selvangivelsen. De fleste har levert, men to måneder etter fristens utløp er det fortsatt 27.000 personlig næringsdrivende og 45.000 aksjeselskaper som ikke har latt høre fra seg, opplyser Skattedirektoratet.Dette utgjør henholdsvis 7 prosent av de personlig næringsdrivende og 16 prosent av aksjeselskapene.Disse er nå fått tilsendt et purrebrev og må snart finne seg i å bli skjønnslignet, advarer Skattedirektoratet.I fjor endte 42.000 virksomheter opp med å bli skjønnslignet.