UDI-sjef: Flyktninger bør få velge hvor de vil bo

Dagens system for bosetting av flyktninger er for dårlig. Men integreringen kan styrkes hvis flyktningene får velge bosted selv, mener direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI).

BERGEN 20000526: Bergen by, oversiktbilde med havnen, fotografert fra Fløyen.Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Poppe, Cornelius
Politikk

Forfang mener det er viktig at flyktninger blir raskt bosatt.– En mulig vei er at flyktninger i større grad får mulighet til å bosette seg selv, og at pengene følger flyktningene. Å gi dem innflytelse over eget liv, vil styrke integreringen, sier Forfang til Vårt Land.Han innser imidlertid at flyktninger som har store medisinske behov, ikke like lett kan bosettes i kommuner med få ressurser.– En gruppe jeg gjerne slår et slag for, er de som sitter i såkalte tilrettelagte avdelinger for personer med spesielle helseutfordringer. I tillegg kjøper vi bo- og omsorgstjenester hos en privat aktør for personer med ekstraordinære behov, særlig psykiatri. Det er snakk om 20-30 slike personer som koster flere millioner hvert år. En del av dem har fått opphold. Ingen kommuner vil ha dem. Noen av disse er ekstremt vanskelige å bosette, sier Forfang.Han mener løsningen kan være at staten betaler og utpeker hvilke kommuner som skal påta seg jobben. Samtidig ser han situasjonen i Norge i sammenheng med asylpolitikken i Europa.– Det ideelle hadde vært å fordele byrden mellom europeiske land, basert på folketall eller størrelsen på økonomien. Det er vanskelig i praksis, sier Forfang

Nyheter
Politikk