Unge mest fornøyd med helsevesenet

Unge mellom 18 og 29 år er mest fornøyd med det norske helsevesenet, viser undersøkelse.

lege.jpg
Politikk

57,1 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år svarer at de er svært godt eller godt fornøyde med helsevesenet. For alle aldersgruppene totalt er det 53,8 prosent som svarer det samme. 12,5 prosent er på sin side lite eller svært lite fornøyde, viser undersøkelsen som InFact har utført for VG.Drøyt halvparten av alle deltakerne i undersøkelsen er over middels tilfredse med helsevesenet, men samtidig svarer sju av ti ja på spørsmål om de har tillit til det norske helsevesenet. 71,3 prosent av mennene svarer bekreftende, mens 67,1 prosent av kvinnene gjør det samme.Blant de yngste – aldersgruppen mellom 18 og 29 år – er det 72,9 prosent som oppgir at de har tillit. Andelen er enda høyere i aldersgruppen over 65 år. 74,3 prosent av dem har tillit.De mest skeptiske er i alderen 30-44 år. 65,7 prosent av dem sier de har tillit til helsevesenet. (©NTB)