Lovforslaget ble vedtatt enstemmig og innebærer en økning av antallet visum fra 3.000 til 4.000.Afghanerne blir gitt visum fordi de anses å være i fare som følge av jobben de har utført for USA.Vedtaket sendes nå over til Det hvite hus for undertegning av president Barack Obama.I Norge besluttet justisdepartementet i februar 2013 å innvilge 21 av 106 asylsøknader fra afghanere som har arbeidet for de norske styrkene i Afghanistan. Dette skjedde med bakgrunn i en særordningen som ble innført i 2012.Om lag 50 av søkerne var tolker, resten var blant annet renholdere, snekkere, andre grupper bygningsarbeidere og vedlikeholdsarbeidere. (©NTB)