- Vil fryse ned laksen til jul

Norsk Sjømatråd tror laks kan bli fryst ned for å bli solgt dyrere til jul.

Foto: Scanpix
Politikk

– Ved å legge fisken på lager begrenser man volumet som blir tilgjengelig på markedet. Eksportørene kan vente til de har funnet markeder som kan tilby høyere pris, sier Paul Aandahl, bransjesjef for laks og ørret, i Norsk Sjømatråd til DN. Han tror fallende laksepriser etter Russland-sanksjonene vil bli dempet ved at næringen fryser ned laksen for å selge den senere. Også Frøya-oppdretteren Salmar tror en del av fisken som skulle gått til Russland, kan ende på fryselager.– Lakseprisen er nå langt under det den kommer til å være i andre halvår. Jeg regner med endel videreforedlingsaktører, spesielt i Europa, vil kjøpe en del laks nå og legge på lager, sier salgsdirektør for Øst-Europa Jørn Erling Larsen til DN, som tror markedssituasjonen vil løse seg.Mens Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets venter at Chile og Færøyene nå utnytter situasjonen maksimalt og øker eksporten til Russland, tror han den norske oppdrettsnæringen vurderer det europeiske markedet som det mest interessante på kort sikt.Det bekrefter Paul Aandahl, bransjesjef for laks og ørret, i Norsk Sjømatråd. Rett før helgen ga styret fullmakt til å bruke inntil 50 millioner ekstra på markedsføring i EU-landene.