Vil importere svensk modell

Økonomen ved UiO ønsker å øke incitamenter for lavlønte å være i arbeid.

Professor Steinar Holden. Foto: Scanpix
Politikk

– Jeg tror dette er en bedre skattelette for norsk økonomi enn å fjerne formuesskatten, sier Holden til DN. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo er blant økonomene som i sommer har advart regjeringen mot å fjerne formuesskatten. På sin jakt etter skattekutt, bør regjeringen heller se til Sverige, mener Holden, og viser til at Fredrik Reinfeldts regjering har gitt rundt 100 milliarder svenske kroner i skattelette i form av et «jobbskatteavdrag»Tiltaket gir den svenske arbeideren opptil 2200 kroner i skatterabatt i måneden. Trygdede og pensjonister får ikke jobbskatteavdrag.– Ideen bak jobbskatteavdraget er at man skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe for dem som har de laveste lønningene, sier Holden til DN.Nordmenn på uføre- eller arbeidsledighetstrygd har i dag lav økonomisk gevinst ved å komme i arbeid, mener han.Finansdepartementet og LO imotØkonomen får imidlertid ikke gehør verken i finansdepartementet eller i LO.Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H) er nemlig bekymret for at det «svenske» jobbeskattefradraget vil gjøre skattesystemet mer komplisert.