YS vil ha minstelønn for utenlandske yrkessjåfører

YS vil ha slutt på det forbundet mener er sosial dumping. Løsningen er å allmenngjøre minstelønnssatsene i tariffavtalene for utenlandske sjåfører innen gods- og busstransport, mener YS.

Foto: Scanpix
Politikk

– Vi velger for første gang å bruke allmenngjøring som virkemiddel, fordi vi ser at noe må gjøres raskt før bransjen utraderes, sier YS-leder Jorunn Berland.YS-kravet om allmenngjøring for gods- og turbussbransjen i Norge får støtte fra forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).– Mange tiltak er foreslått, men hittil handler de fleste tiltakene i den politiske debatten om tekniske tiltak. Allmenngjøring er det eneste som vil gjøre lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår ulovlig, sier Furøy.Berland viser til at turbussjåfører med dagens regelverk kan risikere å få kun 30 kroner i timen uten rettigheter til helgefri mens de jobber under turistsesongen i Norge. Hun krever minstelønn på 148 kroner i timen for turbussjåfører, samt helligdagstillegg og tilstrekkelig overnatting. Godssjåfører må få en minstelønn på 156,57 kroner i timen samt diettpenger, krever YS. (©NTB)