10 milliarder flere oljekroner i året

Økt bruk av oljepenger vil bidra til å holde veksten oppe.

Politikk

Torsdag la SSB frem Økonomiske analyser, 4/2014, som blant annet viste redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling vil dempe veksten i norsk økonomi framover. Men SSB regner også med en klar bedring av konjunkturene igjen i 2016 og en årlig BNP-vekst på rundt 2 prosent. SSB-forsker Torbjørn Eika tror ikke på et lite stort fall i oljeinvesteringer som onsdagens rapport kan tyde på. Mens oljeselskapenes egne tall indikerer et fall i oljeinvesteringene neste år på mellom 15 og 20 prosent, tror Eika det blir et fall på mer beskjedne 7,5 prosent. Året etter tar investeringsaktiviteten seg opp igjen, til et nivå ikke så langt under toppunktet fra i 2013, skriver DN.SSB-forsker Torbjørn Eika anslår i DN også at finansminister Siv Jensen i snitt vil bruke ti milliarder oljekroner mer hvert år frem til 2017.