Barnevernsbarn må vente i månedsvis på svar

Barn som ikke kan fortsette å bo hjemme, må vente i over 13 uker på svar om hvorvidt de skal flyttes i fosterhjem.

Tv-titting - Foto - Scanpix
Politikk

Når barnevernet foreslår omsorgsovertakelse av et barn, skal saken opp i Fylkesnemnda snarest og helst innen fire uker, ifølge barnevernloven. Men i fjor ble bare 7,5 prosent av sakene i landets fylkesnemnder behandlet innen fire uker, skriver Bergens Tidende.Landets tolv fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker har så langt i år brukt 87 dager i snitt på å behandle omsorgsovertakelsene, ifølge avisen. Barna blir boende hjemme eller blir akuttplassert i beredskapshjem mens sakene behandles.Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) mener saksbehandlingstiden er helt uakseptabel.Direktør for fylkesnemndene Pernille Pettersen mener lang saksbehandlingstid skyldes stor økning i antall saker og for få tilgjengelige ressurser.Barne-, likestillings -og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil gå nøye gjennom ressursbruk og organisering i fylkesnemndene.– Det er potensial for forbedringer, sier Horne, som har igangsatt en evaluering av fylkesnemndene. Rapporten skal være ferdig i februar neste år.Hun understreker at fylkesnemndene arbeider aktivt med å få ned den lange saksbehandlingstiden.