Bind renten i 10 år for under 4 prosent

Danske Bank har satt ned renten for fastrentelån til all time low. Her finner du de billigste lånene

Politikk

Danske Bank har satt ned renten ytterligere for fastrentelån, og aldri før har banken hatt så lav fastrente, skriver banken i en melding.Fastrentelån med 3 års bindingstid tilbys nå nominelt til 3,25 prosent (3,35 prosent effektiv rente), noe som er under bankenes beste flytende rente. For fastrentelån med 5 og 10 års bindingstid er renten henholdsvis 3,45 og 3,95 prosent.  Effektiv rente er henholdsvis 3,56 og 4,08 prosent.- Vii har aldri hatt så lav fastrente, og vi kan nå tilby markedets beste, sier Øyvind Hurlen, konserndirektør Personal Banking i Danske Bank. Når fastrenten er lavere enn bankens flytende rente, opplever bankene normalt stor pågang etter kunder som ønsker fastrente. Danske Bank vil imidlertid ikke anbefale fastrente til alle.-  Dersom du ønsker å binde renta på hele eller deler av boliglånet ditt, bør motivet være at du ønsker forutsigbare renteutgifter og at du gjennom dette får en ekstra trygghet i hverdagen, sier Hurlen.Finansportalen.no finner du oversikt over de rimeligste lånene

Nyheter
Personlig økonomi