Dårlig forarbeid koster staten dyrt

Nå kommer en metodebok som skal hjelpe staten med å unngå milliardsløsing.

Politikk

Torsdag 4. september mottar finansminister Siv Jensen en helt ny metodebok i samfunnsøkonomiske analyser. Metodeboken gjør det enklere for byråkrater å gjennomføre gode analyser av hvilke konsekvenser en investering vil ha for samfunnet.– Altfor få og altfor dårlige samfunnsøkonomiske analyser i staten gir stor risiko for at staten sløser bort milliarder i feilinvesteringer, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), i en melding.DFØ har laget metodeboken.