Dobbelt så mange siktelser blant asylsøkere og papirløse

Andelen asylsøkere og personer uten lovlig opphold som siktes for kriminelle handlinger, er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig, anslår en ny rapport bestilt av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Publisert 9. sep. 2014 kl. 05.25
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 194 ord
politimann, patrulje
Én av 50 siktelser for oppklarte lovbrudd i 2010 gjelder en asylsøker eller person uten lovlig opphold i landet, viser rapporten fra Oxford Research, skriver .Til sammen utgjør siktelser mot borgere fra typiske asylsøkerland, og borgere som ikke er registrert i Folkeregisteret, 2,5 prosent av alle siktelser.– Dette er så lite at det har minimal betydning for det totale kriminalitetsbildet i Norge, slår prosjektleder for rapporten, Dag Ellingsen og forsker Sigmund Book Mohn fast.I 2010 utgjorde asylsøkere i landet i snitt 14.600 personer. Statistisk sentralbyrå og UDI har gitt anslag for hvor mange personer med ulovlig opphold som var i landet i samme periode, og forskerne har kommet til at det laveste anslaget – 18.100 personer – er mest troverdig. Med dette utgangspunktet blir personer i disse to gruppene siktet mer enn tre ganger så ofte som befolkningen i Norge for øvrig.Forskerne sier imidlertid at dersom personer som har lik alder og kjønn sammenlignes, forsvinner mesteparten av overrepresentasjonene. Blant asylsøkere og personer uten lovlig opphold er det langt flere unge menn i den øvrige befolkningen. Forskerne lander dermed på at det er dobbel så mange siktelser i disse gruppene som befolkningen for øvrig. (©NTB)