Draghi-hjelp på 5.700 mrd.

Enorme beløp skal til for å avhjelpe europeisk økonomi.

Mario Draghi, tidligere sentralbanksjef i Italia, nå sentralbanksjef i Europa. Foto: AP Photo/Michael Sohn
Politikk

Den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi signaliserte torsdag stimulitiltak som ifølge Bloomberg beløper seg til minst 700 milliarder euro, noe som tilsvarer 5.700 milliarder kroner.  ECBs balanse skal styrkes fra 2.000 til 2.700 milliarder euro.Lavere vekst og lavere inflasjon og inflasjonsforventninger bekymrer den europeiske sentralbanken og var bakgrunnen for gårsdagens tiltak, fastslår DNB Markets i dagens morgenrapport.ECB planlegger kjøp av sertifikater og obligasjoner som har sikkerhet i eiendeler. Såkalte asset-backed securities kan eksempelvis være verdipapirifiserte beholdninger av bedriftslån. «Gjennom at sentralbanken blir en potensielt betydelig kjøper av slike obligasjoner ønsker ECB å motivere bankene til å øke utlånsaktiviteten. Særlig er hensikten å bidra til at små- og mellomstore bedrifter i eurosonens perifere medlemsland får enklere og rimeligere tilgang til finansiering», skriver Danske Markets i sin morgenrapport.Etter torsdagens kutt av refirenten til 0,05 prosent sier Draghi nå at rentebunnen helt sikkert er nådd. Det er ikke lenger mulig med tekniske justeringer.DNB Markets' ESBs anslag tilsier at tiltakene som nå har kommet bør være tilstrekkelig og meglerhuset venter derfor ikke at det vil komme mer omfattende kvantitative lettelser (kjøp av statsobligasjoner). Men om veksten fortsetter å skuffe, er dette det neste virkemiddelet sentralbanken har.