ECB kutter renten

Den europeiske sentralbanken har hatt rentemøte. Utfallet tok alle på sengen. (Oppdatert 14:41)

Utenfor hovedkvarteret til Den europeiske sentralbanken (ECB) i Frankfurt - Foto: AP
Politikk

Den europeiske sentralbanken kutter styringsrenten fra 0,15 til 0,05 prosent. Det var ikke ventet noen endring.Den marginale innskuddsrenten kuttes til minus 0,2 prosent, mens den marginale utlånsrenten kuttes til 0,3 prosent. Heller ikke her var det ventet noen endring.Euroen kostet 8,15 kroner rett før rentedommen. Etter dommen står den i 8,10. Euroen svekker seg med 1,1 prosent mot dollar. Styrketforholdet er nå 1,3004.Oslo Børs stiger på meldingen. Hovedindeksen er opp 0,5 prosent til 620,86.På pressekonferansen opplyser sentralbanksjef Mario Draghi at de vil starte et program der de kjøper ABS-er "simple asset-backed securities" og sikrede obligasjoner.Detaljene rundt programmet vil offentliggjøres etter møtet 2. oktober.Draghi sier også at beslutningen om kutt ikke var enstemmig.ECB regner med en BNP-vekst på 0,9 prosent i 2014, mens anslaget i juni var 1,0 prosent. Veksten i 2015 anslås til 1,6 prosent, mot 1,7 prosent i juni, mens BNP-veksten for 2016 oppjusteres fra 1,8 til 1,9 prosent.ECB venter videre en inflasjon på 0,6 prosent i 2014, mot 0,7 prosent i juni. 2015-anslaget på 1,1 prosent holdes fast. Også 2016-anslaget på 1,4 prosent holdes uendret.I torsdagens rapport fra Nordea slo økonomene fast at rentemøtet i den europeiske sentralbanken ECB ville være dagens største begivenhet.- Etter svake inflasjonstall og Draghis tale i Jackson Hole har forventningene til kvantitative lettelser fra ECB økt betydelig. Risikoen er til stede for at ECB kommer med nye tiltak allerede i dag, skrev økonomene.Nordea trodde ikke at Mario Draghi ville komme med nye tiltak på dagens møte, verken hva gjelder kvantitative lettelser eller rentekutt. Der tok de feil.

Nyheter
Børs