Flere hundre «norske» Color Line-jobber kan ryke

Norsk Sjømannsforbund frykter at hundrevis av ansatte i praksis vil miste jobben på Kiel-ferjene, dersom regjeringen lar Color Line få flytte skipene til det internasjonale skipsregisteret.

Foto: Scanpix
Politikk

De ansatte i Color Line har i dag norske lønns- og arbeidsvilkår. Men dersom de to Kiel-ferjene får lov å flytte dem til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), vil rederiet kunne erstatte disse med folk fra land som har dårligere, og billigere, ordninger, såkalte «lokale vilkår».Et utvalg har foreslått en slik regelendring for regjeringen. Color Line har varslet at de vurderer å flagge ut hele flåten, også fergene som går til Danmark og Sverige, dersom de ikke får bedre konkurransevilkår.I praksis innebærer forslaget at 680 nordmenn og andre som er ansatt på norske vilkår, kan miste jobben, ifølge Jonny Hansen, nestleder i Norsk Sjømannsforbund.– Man må ha norske lønns- og arbeidsvilkår hvis man skal kunne bo og leve i Norge, sier han til NTB.Det er først og fremst ansatte i underordnede stillinger som vil bli rammet av dette, mens nøkkelpersonell beholdes, opplyser han.– Dersom utvalgets innstilling blir vedtatt av regjeringen og får flertall i Stortinget, vil det langt på vei gi Color Line den langsiktighet og forutsigbarhet som er nødvendig for at rederiet kan konkurrere på likeverdige vilkår, skriver selskapet i en pressemelding. (©NTB)