Fornøyde med Nav tross dårlig omdømme

En ny undersøkelse viser at seks av ti spurte som har vært i kontakt med Nav, er tilfredse med behandlingen de fikk. Nav er bedre enn sitt rykte, mener ekspert.

Foto: Scanpix
Politikk

I undersøkelsen som er utført av Ipsos MMI for Dagbladet, svarer 21 prosent at de er veldig fornøyd med Nav. 25 prosent sier de er litt misfornøyd, og 14 prosent er direkte misfornøyd.På spørsmål om de har et negativt inntrykk av Nav, svarer 34 prosent ja, og da er også folk som ikke har vært i kontakt med Nav, regnet med.Omdømmeekspert Trond Blindheim, rektor ved Markedshøgskolen, er ikke overrasket.– Negativ omtale i medieoppslag og i sosiale medier bidrar til å skape et inntrykk av at alle er misfornøyd med Nav, og at alle som jobber der, er inkompetente. Så lenge vi bare hører historiene om folk som føler seg urettferdig behandlet, blir omdømmet deretter, mener han.Blindheim mener Nav selv må jobbe for å rydde opp i det dårlige inntrykket som er skapt av virksomheten.Tallene viser at brukere over 60 år er mer fornøyd med Nav enn de som er yngre. Aldersgruppa 30 til 39 år er mest kritiske.Fungerende tjenestedirektør Anne Lieungh i Nav mener at undersøkelsen viser at inntrykket man får gjennom mediene av Nav ikke nødvendigvis er helt representativt, men innrømmer at etaten har forbedringspotensial på flere områder. (©NTB)