Helt nye utfordringer for Stoltenberg og NATO

Dagens krise i Ukraina stiller NATO overfor helt andre utfordringer enn atomkappløpet mot Sovjetunionen under den kalde krigen.

Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix
Politikk

Russland har nemlig fulgt en høyst utradisjonell strategi i Ukraina, slår Chatham House-direktør Robin Niblett fast.– Den involverer skjult bruk av spesialstyrker og etterretningsagenter, lokale stedfortredere, storstilte desinformasjonskampanjer, avskrekking ved å vise fram militær styrke og alle former for økonomisk tvang, skrev han nylig i Financial Times.På sitt toppmøte i Wales 4. og 5. september må NATO enes om hvordan alliansen skal møte Russlands angivelige innblanding i Ukraina. Jens Stoltenberg, som overtar som NATO-sjef 1. oktober, er til stede på møtet.Niblett ledet i sommer arbeidet med NATOs Policy Experts Report. Han mener NATO må tenke nytt for å møte de nye truslene.Først og fremst må alliansen satse på etterretning, overvåking, rekognosering, grensekontroll og rask styrkeforflytning.Dessuten må NATO samkjøre sine planer med nasjonale styrker, som politi, for eksempel når sivile protester bryter ut.– For det tredje må NATOs ledere anerkjenne at sikkerhet dels handler om å skape mest mulig robuste og velfungerende stater, skriver han, og peker på at NATO på dette området må samarbeide med EU.

Nyheter
Næringsliv