Høyre vil gi kommunene flere oppgaver

Partiorganisasjonen i Høyre ønsker å gi kommunene mer makt og myndighet og tømme fylkesnivået for oppgaver.

Politikk

I en partiintern høringsrunde er det overveldende oppslutning om at kommunen må få ansvaret for videregående skoler og dermed et helhetlig skoleløp fram til høyere utdanning.– Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet. Høyre ønsker at kommunene skal få mer makt og myndighet. De skal detaljstyres mindre og få flere oppgaver, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen til NTB.OppgavelisteKommune-Høyre mener også at oppgaver som tannhelse, arealplanlegging, vei- og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern og deler av Nav skal bli kommunale oppgaver i framtiden.Jenssen gir ikke noe krystallklart svar på i hvilken grad dette vil tømme et framtidig regionalt nivå for oppgaver. Videregående skoler, tannhelse og veier er i tillegg til drift av kulturinstitusjoner blant de aller viktigste oppgavene i dagens fylker.– Mange av oppgavene som foreslås overført til kommunene, er i dag fylkeskommunale oppgaver. Men mange av oppgavene tilhører også et statlig nivå. Høyre ønsker å gå i retning av mer reelt lokalt selvstyre, så får vi se hvordan regjeringen fokuserer når den kommer tilbake til Stortinget i løpet av vårparten, sier Jenssen, som presenterte resultatene av partihøringen på Høyres kommunalpolitiske konferanse i Tromsø lørdag.Rekord-oppskytningLokalforeninger over hele landet har enten alene eller sammen med andre lokallag gitt til sammen 48 høringssvar. Det er ny rekord for en partiintern høring i Høyre.Jenssen sier at hovedbildet som høringen viser, er at partiorganisasjonen ønsker diskusjonen om kommunereform velkommen – "en reform som Høyre endelig er i posisjon til å få gjennomført".– Jeg er glad for at høringsrunden og Høyres kommunalpolitiske konferanse i Tromsø støtter opp under kommunereformen og gir regjeringen drahjelp i arbeidet med den, sier han.Venter med strukturRegjeringen har varslet at den innen 2017 skal legge fram en omfattende reform som blant annet innebærer sammenslåinger av dagens 428 kommuner. Stortinget sluttet seg i juni i år til hovedtrekkene i reformen der kommunene har frist på seg til våren 2016 med å komme med forslag om hvem de skal slå seg sammen med.Men denne diskusjonen kommer senere. Lokal-Høyre har ikke sagt noe om frivillighet eller tvang når antallet kommuner skal reduseres. Høringsrunden gir heller ikke svar på hvor mange kommuner partiorganisasjonen ser for seg at vi skal ha i framtiden– Vi har ikke hatt en strukturhøring, men stilt spørsmål om oppgavefordeling. Å bestemme seg for hvilke oppgaver framtidas kommuner skal ha, blir en viktig milepæl i regjeringens arbeid med kommunereform, sier Jenssen.