Kulturministeren lover penger til kirken

Selv om kirke og stat skilles, lover kulturminister Thorhild Widvey at kirken fremdeles skal finansieres av stat og kommune.

Gamle Aker kirke i Oslo. Foto: Scanpix
Politikk

Tirsdag legger Widvey fram departementets høringsnotat om hvordan skilsmissen mellom stat og kirke skal fullføres. Hun ønsker et tydelig skille mellom Den norske kirke og staten.– Jeg tror det er til gagn både for kirken, staten og det norske samfunnet, sier Widvey til Vårt Land.Samtidig som det formelle ansvaret for økonomi og personale skal overlates til en kirke fristilt fra staten, ønsker regjeringen å lovfeste statens finansieringsansvar.Departementet foreslår at statens finansiering av de kirkelige virksomhetene skal skje gjennom rammetilskudd til Kirkemøtet, som hittil ikke har hatt noen mulighet til å påvirke den økonomiske styringen.Widvey understreker at en slik offentlig finansiering også innebærer økonomisk støtte til andre tros- og livssynssamfunn. (©NTB)