Nav kritiserer regjeringens forslag om arbeidsplikt

Nav-direktør Joakim Lystad gir høringsnotatet om arbeidsplikt for sosialmottakere stryk. Han mener forslaget er en innsnevring av dagens praksis.

NAV-direktør Joakim Lystad. Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge Lystad og tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud er det fare for at ressursene i Nav styres mot mer byråkrati og mindre oppfølging, skriver nyhetsbyrået ANB.Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) gikk i sommer ut og sa at økonomisk sosialhjelp bør følges av en arbeids- eller aktivitetsplikt. Høringsnotatet om forslaget ble sendt fra departementet i sommer, som følge av at antallet sosialhjelpsmottakere har økt kraftig.Nav mener det vil bli en innsnevring av dagens praksis, fordi det i forslaget til endring av lovteksten presiseres at bestemmelsen gjelder vilkår om aktivitet, og at vilkårene «må ha som mål at stønadsmottakeren skal bli helt eller delvis selvhjulpen».– Det fremgår av høringsnotatet at det kun skal være mulig å sette vilkår om arbeidsrettet aktivitet. Dette er en betydelig innsnevring av gjeldende rett og praksis, skriver arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i høringsuttalelsen.Torsdag går høringsfristen ut. (©NTB)

Nyheter
Politikk