OECD ser tegn til bedring i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt stor i utviklede land, men det er tegn til bedring i situasjonen, melder Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

AP Photo Mark Lennihan
Politikk

En oversikt fra OECD som omfatter organisasjonens 34 medlemsland, viser at arbeidsledigheten går ned i mange land.Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i OECD-landene falt til 7,3 prosent i juni. Den høyeste arbeidsledigheten i hele etterkrigstiden ble registrert i oktober 2009, da den var på 8,5 prosent.Fortsatt er det 12,1 millioner flere arbeidsledige enn rett før den økonomiske krisen, men OECD peker på flere positive utviklingstrekk. Blant annet ser arbeidsmarkedet i eurosonen ut til å være over kneika. (©NTB)