Ordførere går imot svartelisting av kommuner

Regjeringen vil sikre at ingen kommuner tar opp unødige lån før eventuelle sammenslåinger.

Politikk

Fylkesmennene skal derfor kontrollere låneopptak. Det får landets ordførere til å reagere.Før sommeren sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ut et høringsforslag som innebærer at fylkesmennene skal kontrollere alle låneopptak fra og med neste kommunebudsjett og ut 2017, skriver Nationen.Hensikten er å unngå at norske kommuner «gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen», heter det i forslaget.I alt har 136 kommuner sendt inn sine høringsuttalelser, hvorav 117 er sterkt imot forslaget. De mener det i praksis vil bety at kommuner over hele landet vil bli behandlet som kommunene på Robek – «svartelisten» over kommuner i økonomisk uføre.– Dette oser av mistillit til lokalpolitikere. Forslaget kan skape store problemer for nyinvesteringer over hele landet. Viktige prosjekter kan bli satt på vent, fordi kommunene ikke vet om fylkesmannen vil gi sin godkjenning eller ikke, sier Kyrre Lindanger, Ap-ordfører i Bokn kommune i Rogaland.Også Høyre-ordførere reagerer. Hele 80 prosent av de 30 Høyre-styrte kommunene som har levert høringsuttalelser, er imot forslaget til lovendring.Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke kommentere reaksjonene.– Høringsuttalelsene er for tiden til vurdering i departementet. Deretter vil vi konkludere i saken, sier statssekretær Jardar Jensen (H). (©NTB)