Politiet dropper kurs om hatkriminalitet

I 2012 påla Politidirektoratet samtlige politidistrikter og særorgan å kurse politifolk om hatkriminalitet. To år senere har bare 7 av 27 politidistrikt gjennomført slike kurs.

Foto: Scanpix
Politikk

– Vi opplever at mange politimestre ikke prioriterer hatkriminalitet da tallene på anmeldelser er lave, sier juridisk rådgiver Oddvar T. Faltin i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) til Vårt Land.Han har ansvaret for kursopplegget Rosa Kompetanse Justis, som Politidirektoratet har pålagt landets politimestre å bruke. Kursene er betalt av staten.Så langt har bare politidistriktene i Oslo, Follo, Asker og Bærum, Østfold, Rogaland, Troms og Øst-Finnmark fulgt kursopplegget.– Myndighetene har vist manglende vilje til å ta hatkriminalitet på alvor, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun mener politiets kunnskap om hatkriminalitet har vært for lav.Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i rundskriv både i 2012 og 2013 påpekt at politiet ikke har fulgt opp hatkriminalitet godt nok og understreket at slik kriminalitet skal prioriteres.I en kommentar til Vårt Land via epost skriver seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratet at det «kan være vanskelig for politiet å finne tid til skolering i en travel arbeidshverdag».Hun understreker samtidig at det er klart ønske fra direktoratets side at flere skal kurses og at Politidirektoratet forventer at flere politidistrikter vil gjennomføre slike kurs i 2014. (©NTB)