Raskere smelting på Grønland og i Antarktis

Issmeltingen på Grønland og i Antarktis skjer stadig raskere, ifølge ny forskning.

Politikk

Satellittmålinger tyder på at 500 kubikkilometer is blir borte hvert år.Utviklingen kan få store konsekvenser mange steder på kloden, siden smeltevannet får havnivået til å stige.– Siden 2009 har minkingen av isvolumet på Grønland fordoblet seg, sier Angelika Humbert, en av de tyske forskerne som står bak den nye studien. Den er omtalt på nettstedet Climate News Network , som skriver at nye satellittmålinger har muliggjort mer presise målinger av isen. I Vest-Antarktis ser det ut til at smeltingen nå skjer tre ganger så raskt som for fem år siden.Klimaforskere regner med at menneskeskapt global oppvarming vil forårsake mer smelting og stigende havnivå de neste tiårene.Amerikanske forskere advarte i vår om at det neppe lenger er mulig å stanse issmeltingen i Vest-Antarktis, og at breene der til slutt vil kollapse. (©NTB)