- Rentebanen trekkes ned

Makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest kommer med bankens rentesyn.

Publisert 12. sep. 2014 kl. 13.30
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 134 ord

Siden forrige rentemøte har det kommet nøkkeltall som både er på den sterke og den svake siden, mener makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest.Hun viser til at konsumprisene i Norge har steget og er noe høyere enn hva Norges Bank la til grunn i sin forrige renteprognose. I tillegg har nøkkeltall som boligpriser og arbeidsmarkedstall kommet ut litt sterkere, noe som isolert sett taler for en oppjustering av rentebanen. «På den andre siden indikerer investeringstellingen til SSB et betydelig fall i fremtidige oljeinvesteringene noe som helt klart kommer til å påvirke norsk økonomi negativt i tiden fremover.  Norges Bank har også lagt til grunn et fall i investeringene i 2015, men anslaget antas å være litt for optimistisk. Dette sammen med lavere renter hos våre handelspartnere trekker isolert sett rentebanen ned», skriver Hanson.