- Rentemarkedet priser inn enda kraftigere tiltak fra ECB

Sparebank 1s sjeføkonom Shakeb Syed mener rentekuttene fra ECB er overraskende, men små.

Foto: Finansavisen
Politikk

Den europeiske sentralbanken kutter styringsrenten med 10 basispunkter til 0,05 prosent. Innskuddsrenten og renten på marginalutlånsfasiliteten  kuttes også med 10 basispunkter. Samtidig annonserer ECB kjøp av Asset Backed Securities. Detaljene blir annonsert 2. oktoberSparebank 1s sjeføkonom Shakeb Syed mener rentekuttene er overraskende, men små. ABS-kjøpene er langt større, men var ventet, slår han fast.«Vi hadde ventet annonsering av ABS-kjøp enten på dette møtet eller neste, ettersom Draghi hadde gitt hint om det ved forrige rentemøte og på Jackson Hole for noen dager siden. På spørsmål fra en journalist om hvor store disse kjøpene skal bli, uttalte Draghi at det er vanskelig å gi et konkret tall. Han meddelte dog at det skal kjøpes et bredt spekter av ABS-er, inkludert eksisterende, nye (det vil si opprettet av ECB) og boligrelaterte (RMBS). Felles for de skal være at de inneholder lån til realøkonomien, slik at dette gir en stimulerende effekt på realøkonomien. Nå vet vi at markedet for ABS er langt mindre i Europa enn i USA, noe som isolert sett kan bety at ABS-programmet fra ECB blir mye mindre enn tilsvarende kjøp av Fed. Men så skal vi ta med at ECB er i gang med å opprette også nye ABS-er—dette nettopp for å forstørre dette markedet, slik at det kan gjøre større oppkjøp. Dette betyr at ECB i prinsippet kan bedrive store kjøp», skriver Syed i en markedskommentar.Sjeføkonomen slår fast at rentene priser inn sterkere tiltak og vil derfor ikke falle stort.«Rentekuttene som ble gjort hadde vi ikke ventet oss, og det var heller ikke konsensus. Dette er derfor med på å presse markedsrentene (spesielt korte) noen basispunkter ned, og svekke euroen. Men ettersom kuttene er så små, vil dette neppe være nok til å drive rentene ned i stor grad fremover. Vi tolker rentemarkedet som at det priser inn enda kraftigere tiltak fra ECB, trolig en fullskala QE», skriver han.