- Renten heves ikke før etter 2016

Men det blir heller ikke noe rentekutt, tror Nordea.

rente.jpg
Politikk

Noe mer slakk i økonomien og etter hvert lavere inflasjon, tilsier at Norges Bank ikke hever renten før etter 2016, skriver Nordea Markets i sin ferske rapport Økonomisk Oversikt.Svekkelsen av økonomien ventes imidlertid ikke å bli så stor at det er aktuelt med noe rentekutt de neste par årene.«Ingen renteøkning i Norge må også sees i sammenheng med at Den europeiske sentralbanken ikke vil heve renten før etter 2016, og at Sverige Riksbank ventes å ligge på hold til et stykke ut i 2016», heter det.Hensynet til finansiell stabilitet gjør at et rentekutt sitter langt inne, tror Nordea. At norske kroner vil svekkes straks et rentekutt blir et tema gjør også kutt mindre sannsynlig.Her spådommen for renteutvikling i de mest sentrale markedene: