Sterke handelstall fra USA

Det amerikanske handelsunderskuddet var mindre enn ventet i juli.

Foto: Scanpix
Politikk

Den amerikanske handelsbalansen endte i juli på minus 40,55 milliarder dollar.Det var ventet et handelsunderskudd på 42,2 milliarder dollar.Eksporten var på 198,02 milliarder dollar og importen på 238,57 milliarder dollar.