Støre: Må være politisk pådriver overfor Russland

Norge har hatt mye igjen for et stabilt og forutsigbart forhold til Russland. Vi bør være en pådriver for det politiske sporet i den vestlige dialogen med stormakten, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Politikk

Verken Russland, Europa eller Norge er tjent med en fortsatt skritt for skritt-opptrapping av handelstiltak i kjølvannet av hendelsene i Ukraina og på Krim, mener han. Selv om Norge nå rammes av den russiske importstoppen, er det ifølge Ap-lederen ingen alternativer til å følge Europa når de gjelder tiltak som svar på russisk bruk av militærmakt.– Det ville vært oppsiktsvekkende om ikke Norge sto sammen med våre partnere og allierte i reaksjonene mot Russland. Men Norge er også en veldig klar stemme for at det politiske sporet hele tiden må aktiveres. Konfliktene i Ukraina og mellom Russland og nabostatene har ikke militære svar, sier Støre til NTB.ForutsigbartTirsdag oppsummerte han fornøyd resultatene av nordområdesatsingen som han selv lanserte 1. desember 2005 i Tromsø. Tilbake i Ishavsbyen og på LOs nordområdekonferanse var forholdet til Russland hovedtema i den tidligere utenriksministerens gjennomgang.Han understreker at en langsiktig, forutsigbar og gjenkjennelig dialog er avgjørende i forholdet til et Russland som er svært forskjellig fra Norge, men som har mange sammenfallende interesser som arktisk kyststat.– Russland har ikke en fasttømret naboskapspolitikk, men ulik politikk med ulike naboer, sier Støre som minner om at det samme Russland som i 2008 invaderte Georgia, inngikk en fredelig grenselinjeavtale etter moderne folkerettslige prinsipper med Norge bare to år senere.ViljeserklæringSammen med de øvrige arktiske kyststatene, USA, Canada og Danmark/Grønland, ble Norge og Russland enige om spillereglene for hvordan man håndterer grensedragninger og jurisdiksjon i Arktis. Det skjedde i Illulisat på Grønland i 2008 gjennom en viljeserklæring til å følge havretten.– I denne høytidelige erklæringen ble det nesten selvfølgelige skrevet ned, nemlig at havretten gjelder i nord. I internasjonal politikk er dette et tungt utsagn. Det betyr at man har blitt enige om hvordan man skal håndtere uenigheter og tvister ned til et ganske detaljert nivå, sa Støre i Tromsø.Ikke militære svarMed denne tunge forpliktelsen er det ifølge Støre ingen konflikter i Arktis som kan løses med militære midler.– Jeg mener veldig sterkt at det ikke finnes uløste spørsmål i Arktis som har militære svar. Vi må selvsagt være våkne for militære problemstillinger i denne delen av Europa, men til nå har vi vist at vi kjenner hverandre så godt og har en samarbeidsarkitektur gjør at vi løser spørsmål politisk, sier Støre til NTB. (©NTB)