Teater-utbetaling stanses etter manglende økonomikontroll

Kulturdepartementet har stanset utbetalinger til Norsk teaterråd fordi organisasjonens økonomistyring ikke er tilfredsstillende.

Politikk

Det skriver departementet i en pressemelding . Den manglende kontrollen innebærer en risiko for at midlene ikke går til riktig formål, påpekes det.Norsk teaterråd får om lag 30 millioner kroner i statlige tilskudd som hovedsakelig skal fordeles videre til amatørteateraktivitet. Om lag 17 millioner av disse er stanset, etter revisjonsselskapet KPMGs gjennomgang.«De betydelige svakheter som det vises til i forhold til økonomirapportering og forvaltning av offentlige tilskudd, vil bli rettet opp i så raskt som overhodet mulig», skriver Norsk teaterråd på sine nettsider.

Nyheter
Politikk