- 8,6 milliarder i skattelettelser

Regjeringen foreslår ifølge TV2 å kutte skatter for til sammen 8,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2015.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge kanalen og VGer 4,1 milliarder kroner av dette kutt i formuesskatten.Begge mediene melder at innslagspunktet for formuesskatten øker fra 1 til 1,2 millioner kroner. Samtidig kuttes nesten hele den statlige andelen av formuesskatten, slik at prosentsatsen senkes til 0,75 prosent. (©NTB)