EØS-midler kan gå til Ukraina

Regjeringen åpner for å la krigsherjede Ukraina få deler av Norges EØS-kontingent.

Fra Kiev, Urkraina. Foto: Scanpix
Politikk

EØS-midlene fra Norge har alltid gått til EUs fattigste medlemsland. Nå er det aktuelt å bruke av pengene i en østpakke for å støtte EU-tilpasningen i Ukraina, Georgia og Moldova, skriver Bergens Tidende. Alle tre landene har signert assosieringsavtaler med EU. Opplegget ble forsøkt hemmeligholdt av regjeringen, men ble kjent fordi et referat fra et møte i Stortingets Europautvalg ved en feil ikke var tilstrekkelig sladdet.– Jeg er veldig overrasket over at EØS-midler er tenkt brukt i et land som ikke er med i EU. Det er prinsipielt helt nytt, selv om vi ikke vet hva pengene kan bli brukt til, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.– Jeg forutsetter at en slik bruk av EØS-midlene må opp til behandling i Stortinget. Sikkerhetspolitisk er det farlig, fordi økonomiske midler kan bli tolket som om Norge tar stilling i en tvist mellom Russland og Ukraina, sier Arnstad.Hun får støtte av utenriksforsker Asle Toje, som også tror en slik endring kan skape ytterligere problemer i Norges forhold til Russland.– Dette vil være en total nyfortolkning og meget spesielt, sier Toje til Bergens Tidende.– Vi kan ikke late som om Ukraina, Moldova og Georgia snart blir EU-medlemmer, og at vi bare er litt tidlig ute ved å gi dem penger nå. Disse statene blir sannsynligvis aldri med i EU, sier Toje.Han viser til at alle tre har uløste konflikter med Russland som vil gjøre veien inn i unionen uhyre komplisert. (©NTB)