Høyesterett avviste anke fra Aller

Høyesterett har avvist en anke fra Aller Media i en sak hvor selskapet er dømt for ærekrenkelser mot en mann i en artikkel i bladet Cosmopolitan.

Politikk

Mannen vant i mai fram i Borgarting lagmannsrett med sitt søksmål mot Aller Media, bladet Cosmopolitan og daværende redaktør Ingeborg Heldal samt frilansjournalisten som hadde skrevet saken.Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist saken.– Det blir dermed stående som siste punktum, sier mannens advokat Per Danielsen til Nettavisen.Artikkelen sto på trykk i Cosmopolitan i 2011. I lagmannsretten ble journalisten og redaktør Heldal dømt til å betale 50.000 kroner hver i oppreisning til mannen som var omtalt i artikkelen, mens Aller Media måtte betale 400.000 kroner.De tre måtte dessuten dekke mannens sakskostnader. Til sammen beløper oppreisningserstatning og sakskostnader seg til 2 millioner kroner, ifølge Nettavisen.Cosmopolitan skrev at mannen flere ganger hadde brukt vold mot sin daværende kjæreste. Lagmannsretten mente det ikke var ført sannhetsbevis for at han faktisk hadde gjort det ekskjæresten beskyldte ham for.– Dommen viser at ingen behøver finne seg i å bli beskyldt for grove beskyldninger, og at det nytter å saksøke. Vårt samfunn trenger grenser mot den slags, sier Danielsen. (©NTB)