Klart for Siv Jensens milliarddryss

Som finansminister i et av verdens rikeste land, har Siv Jensen (Frp) en enklere jobb enn mange av sine kolleger. Men selv med 20 milliarder ekstra oljekroner i årets budsjett, må det prioriteres.

Siv Jensen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix.
Politikk

De siste dagene har ikke vært spesielt stressende for finansministeren og hennes stab, etter det NTB har fått opplyst. Men onsdag er hun hovedperson for årets politiske høydepunkt. Klokka 10 går hun på Stortingets talerstol og legger fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Deretter braker det løs med forhandlinger med støttepartiene.Ifølge ubekreftede meldinger vil regjeringen bruke 2,8 prosent av avkastningen av oljefondet, noe som tilsvarer 20 milliarder mer enn i fjor. Skatter skal kuttes og milliarder skal fordeles, og det hele skal forhandles om med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.SkattekuttJensens departement foreslo skattekutt til en verdi av snaut 10 milliarder kroner da regjeringen møttes til budsjettkonferanse tidligere i høst, ifølge VG.Færre skal betale formuesskatt, man skal kunne tjene mer før toppskatten slår inn og dessuten økes minstefradraget på personinntekt. Jensen ønsker også å fjerne årsavgift på mopeder og flere andre kjøretøy. Hvorvidt forslagene har funnet sin endelige plass i budsjettforslaget gjenstår å se.Jensen vil også gå videre med sine løfter om å få en slutt på sløsing i offentlig sektor. Derfor vil mange departementer og direktorater få beskjed om effektivisere og kutte byråkratiet fra nyttår.GladnyheterLikevel har flere statsråder kunnet presentere budsjettlekkasjer i form av gladnyheter de siste ukene. Helseminister Bent Høie (H) har varslet 200 millioner kroner til skolehelsetjenesten, fortsatt satsing på rus- og psykiatri verdt 200 millioner kroner.Justisminister Anders Anundsen (Frp) får 125 millioner kroner til å ansette 350 nyutdannede politifolk neste år.Så sent som tirsdag kunne NSB glede seg over at regjeringen lover å bidra til finansieringen av 15 ekstra persontog.Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) øker potten til forskning, en satsing på 600 millioner kroner over fire år. Dessuten får fem universiteter ekstra penger til forskning, på bekostning av andre høyskoler og universiteter.Kulturkutt?Jensen selv har fortalt idretten at den får en større andel av tippemidlene. Idretts-Norge vil få 64 prosent av de anslagsvis 3,4 milliardene potten utgjør. Det skjer imidlertid på bekostning av kultursektoren. Det er et åpent spørsmål om kulturtapet kompenseres med penger andre steder fra.Noen budsjettposter blir det nok mer dragkamp om enn andre. Moms på aviser og et mulig forslag om kutt i NRK-lisensen er blant dem.Ifølge Dagbladet foreslår dessuten regjeringen å sette av mindre enn én prosent av BNI til bistand, noe støttepartiet Kristelig Folkeparti alt har varslet kamp om.Trygd og aviserArbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har lagt inn 330 millioner kroner til en overgangsordning for trygdede som taper på trygdereformen fra nyttår. Samtidig har han varslet kutt i overgangsstønaden for enslige og i barnetillegget for uføre.Regjeringen vil også gi lavtlønte billigere barnehage fra neste sommer, men kompenserer for dette ved å øke maksprisen alt fra januar.Ikke alle nyheter fra regjeringskontorene de siste ukene kan regnes for budsjettlekkasjer. Regjeringens løfte om å støtte Munch-museet Lambda i Oslo koster ingenting før i 2017. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv