Må bli mer effektive - bedt om å spare 650 millioner

Sykehusene må bli mer effektive, ifølge regjeringen. Nå pålegges de å spare inn 650 millioner kroner.

Foto: Scanpix
Politikk

Innsparingen knyttes til regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. I forslaget til statsbudsjett pålegges de regionale helseforetakene å spare inn 625 millioner kroner neste år.Samtidig er det stort behov for investeringer til bygninger, utstyr og IKT. Derfor foreslår regjeringen parallelt å øke basisbevilgningene til helseforetakene med 590 millioner kroner for å gi rom for investeringer og anskaffelser.Regjeringen vil på den måten sørge for at effektiviseringskravet ikke påvirker muligheten til å investere i bygningsmasse og nytt utstyr.

Nyheter
Næringsliv