– Norge vil få renter nær null

Det kraftige fallet i oljeprisen gjør at Norge blir mer likt våre naboland som sliter, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. Han som spår kraftige kutt i styringsrenten i året som kommer.

Politikk

Forventningene til økonomisk vekst i Europa avtatt. Troen på at prisene vil stige er svekket. Statsrentene har tidvis vært negative. Og oljeprisen har falt kraftig.– Dette gjør at Norges Bank trolig vil starte første omgang med rentekutt allerede før jul, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen til NRK .Han venter flere rentekutt fra Norges Bank det neste året og spår en rente som nærmer seg null, fra dagens nivå på 1,5 prosent.– Når Norges Bank vil starte å kutte er vanskelig å si. Men vi er på vei inn i en tid der vi må tilpasse oss våre nabolands rentenivå. I våre naboland er renta nær null, sier Andreassen.Norges Bank offentliggjør klokken 10 torsdag rentebeslutningen etter gårsdagens møte i sentralbankens hovedstyre. Ingen tror sentralbanken velger noe annet enn å holde renten uforandret. (©NTB)Les også: - Renten kommer til å være null i ti år

Nyheter
Næringsliv