Ny organisering i lufta i Sørvest-Norge

Store deler av Sørvest-Norge får nye inn- og utflygingsruter 13. november, når den største luftromsendringen noensinne gjennomføres i Norge.

Svein Østerhus
Politikk

Endringen gjøres for å legge til rette for vekst i flytrafikken, effektiv drift og økt sikkerhet, melder Avinor i en pressemelding.Endringene berører Vestlandet, Møre og Trøndelag – hvor det blir nye ut- og innflygingsruter for 16 lufthavner, inkludert de tre store lufthavnene Sola, Flesland og Værnes.I den første tiden etter innføringen, legges det restriksjoner på hvor mange fly per time som kan lande og lette ved lufthavnene. Deretter blir restriksjonene gradvis mindre, fram til det slippes opp for normal trafikk.Forsinkelser ved de berørte lufthavnene vil også kunne få følgekonsekvenser for trafikken ved de øvrige lufthavnene i Norge, opplyser Avinor. (©NTB)