Regjeringen bruker mer oljepenger

Solberg-regjeringen øker bruken av oljepenger i sitt første budsjett. Norsk økonomi skal smøres med 164 milliarder kroner fra oljefondet neste år.

Foto: Scanpix
Politikk

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår å bruke 3 prosent av oljefondets verdi neste år, mot 2,8 prosent for i år.Det gir regjeringen 17,3 milliarder oljekroner mer å rutte med enn på årets budsjett.Rundt hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter neste år vil bli hentet fra oljefondet.Svakere vekstØkningen begrunnes blant annet med at det ventes en litt svakere vekst i norsk økonomi fremover. Tiltak som skal stimulere verdiskaping og øke produktiviteten vil dermed bli prioritert.Her trekkes spesielt investeringer i kunnskap og infrastruktur fram i budsjettforslaget. Blant annet økes samferdselsdepartementets rammer med 5 milliarder kroner.Bruken av oljeinntekter anslås å bli 58 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tillater, som er inntil 4 prosent av oljefondets verdi. Størrelsen på oljefondet ventes å være over 6.000 milliarder kroner ved utgangen av året.SkattekuttSamtidig går regjeringen inn for å kutte skatter for til sammen 8,3 milliarder kroner. Av dette utgjør kutt i formuesskatten halvparten av lettelsene.Det foreslås også kutt i inntektsbeskatningen, blant annet ved å heve minstefradraget. Innslagspunktet for toppskatt vil regjeringen øke med 7.500 kroner til 534.900 kroner.KommuneneVeksten i fastlandsøkonomien ventes å bli på forsiktige 2 prosent neste år. Det er på nivå med fjoråret, men litt under gjennomsnittet for de siste årene.Kommunenes samlede inntekter anslås å øke med 6,2 milliarder kroner neste år. Det er en realvekst på 1,5 prosent. De frie inntektene – altså penger som kommunene fritt rår over – øker med 4,4 milliarder kroner. (©NTB)