Regjeringen vil øke beløpsgrensen i MVA-registeret

Regjeringen foreslår å heve omsetningsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra 50.000 kroner til 150.000 kroner.

Politikk

Det innebærer at bedrifter ikke behøver å stå i registeret hvis de har en omsetning på under 150.000 kroner i løpet av en tolvmånedersperioder.Regjeringen mener en heving av beløpsgrensen kan gi innsparinger i administrasjonskostnader for næringslivet på rundt 90 millioner kroner årlig.Årsaken er at oppføring i mva-registeret plikter bedrifter til å ilegge utgående merverdiavgift på omsetningen samtidig som de kan få fradrag for inngående merverdiavgift, mens mange små selskaper har større fradrag enn utgående mva-avgift. (©NTB)